rastlinjak

Predpogodbeno obvestilo

Pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta rastlinjaki.org ter sklepanje pogodb na daljavo prek daljinske komunikacije so v prvi vrsti predmet tukaj navedenih pogojev poslovanja in uporabe, razen če se pogodbeni stranki (prodajalec in kupec) dogovorita drugače.

Za pogoje poslovanja in uporabe velja Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. 41/14) in Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l. 41/08, Ur. l. 125/11 in Ur. l. 78/15). V pogojih poslovanja in uporabe najdete tudi:

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE

Glede poslovanja in uporabe lahko najdete tudi:

Podjetje Lucky Garden d.o.o., Zeleni Brijeg 5, 10257 Zagreb, Hrvaška, tel. 098/514450, registrirano na Trgovskem sodišču v Zagrebu, MBS: 081278458, OIB: 90810952928, ponuja storitve spletnega nakupovanja prek svoje spletne strani na domeni plastenici.eu.

Glavne značilnosti blaga

Kupec se z glavnimi značilnostmi blaga seznani na spletni strani plastenici.eu. Sliko blaga spremlja opis glavnih značilnosti blaga in njihove cene z DDV. Prodajamo samo fizičnim osebam in ne podjetjem in ne moremo odbiti DDV. Lucky Garden d.o.o. si pridržuje pravico do napak v opisu in fotografiji ter pri oglaševanju izdelka. Vse pravice kupcev do pritožb in vračil so opisane v teh pogojih.

Določanje cen

Vse cene, navedene na spletnem mestu, so izražene v evrih z DDV, razen če ni drugače določeno. Prodaja lahko spremeni cene brez predhodnega obvestila kupca, medtem ko kupec plača ceno, veljavno v času naročila. Določene cene veljajo za razpoložljive načine plačila v skladu s pogoji iz oddelka Načini plačila. Ne prodajamo podjetjem, samo fizičnim osebam zaradi naše politike podjetja in tveganja goljufij in težav pri izterjavi dolgov do podjetij, ki so ali bodo v stečaju

Možnosti plačila

Prodajalec pri spletnem nakupu ponuja naslednje načine plačila:

Plačilo prek računa

Če ste naročili in izbrali plačilo prek računa, imate po prejemu izdelka na voljo 3 dni (kar pomeni tri delovne dni ali tri bančne dni), da plačate račun, kar pomeni, da mora biti plačilo na naš bančni račun tretji dan po prejemu vašega naročila. Če plačilo zamuja, morate plačati kazen v višini 100 € za vsak teden, ko plačilo zamuja, začenši z ponedeljkom v vsakem tednu, dokler plačilo ni izvedeno. Če plačilo ne bo plačano v celoti, bomo dolg poslali izterjalcu, njihove provizije pa bodo dodane končnemu znesku, vključno z obrestmi.

Plačilo po povzetju

Plačilo po povzetju (ob prevzemu naročenega blaga). Najvišja vrednost naročila pri plačilu po povzetju znaša 1500€. Ne velja za blago, ki gre po posebnem naročilu. V ponudbi (s plačilom na žiro račun podjetja preko banke ali e-bančništva).

Plačilo s kartico

Z večino kreditnih in debetnih kartic lahko plačujete prek trgovca s kreditnimi karticami in dobavitelja tehnične rešitve za plačila Corvus Pay

Dostava

Naročila v večini primerov pošljemo dan po oddaji, dostava pa traja 1-3 dni v večino krajev po Sloveniji. Naročila vam pošiljamo pri ladjarski družbi Intereuropa, ki vas bo pred dostavo poklicala po telefonu in preverila, ali ste doma.

Za vsako pošiljko prejemnik po prejemu pošiljke potrdi in podpiše dostavni seznam. V skladu z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih se šteje overitev dostavnega lista s strani prejemnika.

Vračilo izdelkov

Upoštevamo zakonodajo EU o ponovnem nakupu in imate pravico do vračila v 14 dneh po prejemu svojih izdelkov, če zatesnitev škatel ni prekinjena in če upoštevate pogoje za vračilo paketa, kot je vrnitev v originalnih škatlah , fotografiranje vseh delov in škatel pred vrnitvijo in nam pošiljanje po e-pošti, da lahko potrdimo vrnitev. Vračilo mora biti poslano istemu ladjarskemu podjetju, ki je naročilo dostavilo, mora biti trcable, vračilo pa kupec plača v celoti. Ne montirajte rastlinjaka, preden plačate račun, ker rastlinjakov, ki niso v neodprtih originalnih škatlah, ne sprejemamo vračila.

Če vračilo izdelkov ni izvedeno v 14 dneh ali niste izpolnili pogojev za vračilo, morate plačati celotno ceno plus vse stroške zamude pri plačilu, če bomo morali izterjevalca plačati vse njihove provizije kot no. Naročila, opravljena po telefonu, WhatsApp-u, sms-u, e-pošti ali na kakršen koli drug način, se štejejo enako kot naročila na spletnem mestu glede pogojev

Pritožbe

Pritožbe na izdelek potrjujemo s predloženim računom, karticami ali drugimi dokazili o nakupu.Izdelek je treba vrniti v originalni embalaži, neuporabljenega in nepoškodovanega (če razlog za reklamacijo ni škoda na izdelku) z originalnim računom, karticami ali drugimi dokazili o nakupu, ki jih je kupec prejel z dostavljenimi artikli.

Artikel mora vrniti sledljivi kurir GLS ali Intereuropa, vračilo kupnine pa vedno plača kupec. Preden se vrnete, morate škatle fotografirati in se prepričati, da niso na noben način odprte ali poškodovane. Artikla ni mogoče vrniti, preden kupec prodajalca o tem obvesti. V nasprotnem primeru pritožbe ne bomo sprejeli. Poudarjamo, da je treba pri artiklih, ki jih vrnete, spremenite ali oglaševate, priložiti originalno dokumentacijo, ki vam je bila dostavljena. Predmete je treba vrniti v originalni embalaži in ustrezno zaščititi, da se prepreči možnost poškodbe izdelka med prevozom.

Neprejeto blago

Če je blago, ki ga je naročil prodajalec, pravilno in nepoškodovano, kupec pa ga ne želi prejeti, ima prodajalec pravico od kupca zahtevati povrnitev vseh stroškov v zvezi z neuspešno dostavo izdelka. Če ste pošiljko naročili in pošiljke ne prevzamete, preden nam jo vrnejo, vam za naše delo, za dostavo in povratno dostavo in obdelavo blaga, zaračunamo 100 €.

Zavezujemo se, da bomo vsa naročila dostavili pravočasno, če ste podatke izpolnili popolnoma natančno in resnično ter najkasneje v zakonsko predpisanem roku 30 dni. Če je izbranega izdelka nemogoče dostaviti, ker izdelka nimamo na zalogi ali ga ne moremo več naročiti, smo dolžni stranko o tem pisno obvestiti, stranka pa ima pravico odpovedati naročilo / pogodbo ali soglašati s poznejši datum dobave. Vse naročene izdelke bomo poskušali dostaviti v enem paketu. Če to zaradi stanja zalog ni mogoče, si pridržujemo pravico, da blago dostavimo v več pošiljkah.

Neplačana naročila

Če svoje izdelke dobite na kredit in dobro voljo, da jih plačate v roku 5 dni od prejema izdelkov. Če po 5 dneh niste plačali, bomo dodali pristojbino v višini 100€ in obresti za vsak teden, ki se začne 7. dan po prejemu izdelkov, dokler ne plačate celotnega zneska. Če vam moramo poslati priporočeno pismo za kritje stroškov, zaračunamo 100 € kot opomin na plačilo. Ta provizija se doda vsakemu opominu, ki ga pošljemo, dokler dolga ne izročimo agencijam za izterjavo dolgov, ki bodo dodale svoje stroške. Ne montirajte rastlinjaka, preden plačate račun, ker rastlinjakov, ki niso v neodprtih originalnih škatlah, ne sprejemamo vračila.

Pravica do enostranske odpovedi sporazuma

Samo kupec, ki je sklenil pogodbo na daljavo (spletna trgovina ali nakup po telefonu), lahko odpove pogodbo v štirinajstih (14) dneh po sklenitvi pogodbe (72. člen ZPP), ob predpostavki, da prej opaziti.

Če kupec uveljavi svojo pravico, krije stroške vračila blaga, upošteva pogoje za vračilo in mora vse predmete vrniti v 14 dneh (77. člen ZPP).

Kupec nosi tudi stroške morebitne oslabitve blaga (77. člen ZPP) (nepakirano blago, izgubljena dokumentacija in deli, škoda, uporaba blaga itd.), Razen tistih, ki so potrebni za določitev narave, lastnosti in funkcionalnosti.

Če je izdelek vrnjen z napako, z večjo škodo ali brez delov, ali če so bili deli uporabljeni ali nameščeni in če manjka neka dokumentacija in če ni dostavljen v 8 dneh po vrnitvi, se šteje, da kupec ni izpolni svojo obveznost vračila blaga,  pa je dolžan plačati sredstva v celoti plus vse druge denarne kazni, provizije za izterjavo in sodne takse.

Obvestilo o načinu pisne pritožbe potrošnikov

Vse pritožbe v skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list 41/14) lahko kupec odda po pošti ali elektronski pošti.

Pisno pritožbo lahko vloži:

Pošta na naslov: Lucky Garden d.o.o., Zeleni Brijeg 5, 10257 Zagreb
Elektronska pošta: info@luckygarden.eu

Prodajalec bo na vloženo pritožbo odgovoril pisno najkasneje v 15 dneh od datuma prejema pritožbe.

Garancija in servis

Proizvajalec rastlinjakov daje 24 mesecev garancije pod pogoji, da se upoštevajo navodila za montažo in nego

Komunikacija

Osnovni podatki o kupcu bodo vneseni v kontaktno bazo podatkov podjetja Lucky Garden d.o.o. s strani prodajalca za namen komunikacije na daljavo, razen če kupec izrecno ugovarja. Varnost in zaščita osebnih podatkov. Prodajalec jemlje varnost in zaščito osebnih podatkov zelo resno in sprejema različne previdnostne ukrepe, da bo povezava čim bolj varna in da zaščiti kupčeve osebne podatke.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Kot prodajalec nismo odgovorni za namestitev in druga dela, ki ste jih naročili pri tretji osebi ali ste jih naredili sami, ker gre za pogodbo med vami in tretjo osebo.

Prodajalec se zavezuje, da bo pravočasno posodabljal in popravljal vse informacije, objavljene na spletnem mestu plastenici.hr. Na žalost lahko vedno pride do situacije, ko se razpoložljivost izdelkov na zalogi, rok dobave ali cena spremeni hitreje, kot uspe prodajalcu pravočasno spremeniti podatke na spletnem mestu. Če pride do zgoraj navedene situacije, bo prodajalec kupca nemudoma obvestil o spremembah in mu omogočil, da odpove nakup ali zamenja izdelek z drugim ali podobnim izdelkom.

Prodajalec se zaveže, da bo prikazal pravilne fotografije prodajnih artiklov, kupec pa vse fotografije kot simbolično predstavitev izdelka. Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe s kupcem, če pride do nakupa na podlagi vizualne napake. Z vizualno napačno predstavo je mišljena napačna opredelitev osnovnih lastnosti izdelka, kot so slika in osnovne značilnosti. To očitno vključuje očitne napake pri navajanju cen.

Če sprejmete pogoje uporabe, sprejemate tudi Splošne pogoje poslovanja.

Lucky Garden d.o.o si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev brez predhodnega obvestila kupca. Pogoji poslovanja so v skladu z zakonodajo Republike Hrvaške. V primeru spora bosta Trgovec in Potrošnik poskušala spor rešiti sporazumno, in če to ni mogoče, je pristojno sodišče v Zagrebu.

Garancija in varnost za rastlinjak  s polikarbonatom

Vaš rastlinjak s polikarbonatnimi je namenjen za tiste pogoje, ki so navedeni v navodilih za montažo, ki ste jih prejeli s škatlami, pa tudi poslali po pošti.Pred začetkom obratovanja je treba rastlinjak sestaviti in namestiti kot predpisano v priročniku. Ko rastlinjak sestavi tretja stranka, kupec mora nadzorovati kakovost del, da se zagotovi skladnost s tem priročnikom. Nekateri podrobnosti imajo dodatne luknje zaradi enakomernosti detajlov. Med montažo pazite, da ne poškodujete deli, ker dokler niso popolnoma sestavljeni, nimajo zadostne togosti.

Uporabite podpore (npr. stoli) v vmesnih fazah sestavljanja, da enakomerno dvignemo sestavljeni okvir. Za poravnavo
luknje v težkih spojih uporabljajo žebelj s premerom 4 mm ali trn s stožčastim koncem. Med montažo okvirja je treba za vse določene izvesti povezave podrobnosti odprtine. Poenostavljena povezava delov je kršitev pravil sestavljanja in vzrok garancijska podpora proizvajalca.
Rastlinjaka ne nameščajte preblizu stavb ali dreves, kjer se lahko nabere masa snega / ledu pade na to. Priporočena razdalja je najmanj 2 m. Rastlinjak je zasnovan tako, da zdrži veter s hitrostjo pod 40-60  m / sek. Obloge za rastlinjak se ne sme odstraniti za zimsko obdobje, če je obremenitev s snegom omejena. Če rastlinjak ostane brez nadzora celo zimo kupec naj odstrani oblogo ali pa oceni možno snežno obremenitev.

Rastlinjak s 4 mm polikarbonatom je testiran na vetrove do 40-60 metrov na sekundo, okvir teža snega pa je do 100 – 160 kg na kvadratni meter vodoravne površine, odvisno od modela rastlinjaka. Rastlinjak pozimi ne sme ostati brez nadzora, saj mora stranka odstraniti odvečni sneg, da se ta ne nabira na strehi. Če živite na območju, kjer pozimi sneži, morate v rastlinjaku namestiti tramove kot dodatno stabilnost ogrodja v teh zimskih mesecih. Garancija ne velja, če sneg ni očiščen iz rastlinjaka, ker je sneg veliko težji, kot si mislite. Vse je odvisno od tega, kakšen sneg je in koliko časa je bil na strehi več kot višina snega, novozapadli sneg ima manjšo težo v primerjavi z vetrom nabitim ali mokrim snegom, ki se je nabral skozi čas. Na primer , moker sneg ima težo 350-750 kg na m2, kar presega mejo nosilnosti okvirja.

Če se je rastlinjak porušil zaradi močnega snega, naj kupec najbolj dokaže s fotografijami, da je bilo na strehi manj kot 160 kg snega na kvadratni meter. Upoštevajte, da je moker sneg, ki se obdrži dlje časa, veliko težji od novozapadlega snega.

Ob močnejšem sneženju svetujemo, da streho očistite snega z metlo ali podobnim orodjem. Na splošno svetujemo, da rastlinjak montirate, če je možno, na razdalji 2 m od zavetrne strani zgradb, dreves in drugega, kar bo rastlinjak zaščitilo pred premočnim vetrom.

Garancijske obveznosti
1. Proizvajalec je odgovoren za popolnost izdelka.
2. Proizvajalec je odgovoren za montažo rastlinjaka v skladu z navodila.
3. Proizvajalec je odgovoren za trajnost rastlinjaka v določenih vremenskih razmerah.
4. Rok za vložitev zahtevkov je 24 mesecev od dneva nakupa

Pogoji garancije
Garancija ne velja za primere:
1. Namestitev rastlinjaka v nasprotju z navodili
2. Kršitev pravil delovanja.
3. Neustrezna uporaba rastlinjaka.
4. Deformacija rastlinjaka kot posledica premikanja tal.
5. Poplave, močno sneženje, orkani in druge vremenske ujme.

Čiščenje in pranje polikarbonata.

1. Plošče sperite s toplo vodo.
2. Plošče operite z raztopino blagega mila ali z gospodinjskim detergentom in toplo
vode, z mehko krpo ali gobo za odstranjevanje umazanije.
3. Sperite s hladno vodo in obrišite z mehko krpo.
Za čiščenje polikarbonata nikoli ne uporabljajte abrazivov ali zelo alkalnih čistilnih sestavin
listi. Suho drgnjenje površine bo poškodovalo zaščitno plast obloge in se skrajšalo
rok uporabnosti. Nikoli ne drgnite površine polikarbonatnih plošče s ščetkami, kovinsko krpo ali
drugi abrazivni materiali.
Pri razkuževanju rastlinjaka pred patogeni, ki povzročajo glivične in bakterijske bolezni,
ne uporabljajte «žveplovih blokov», da se izognete koroziji okvirja (črnitvi).

Rastlinjak s folijo

Vaš rastlinjak s folijo je mišljen kot sezonska oblika pokrivanja, ne kot stalni objekt. Vaša odgovornost je, da pravilno zavarujete in namestite rastlinjak ter preprečite škodo na materialih in ljudeh.

Naši folijski rastlinjaki so namenjeni kot sezonski objekti, ki jih lahko uporabljamo od zgodnje pomladi do poznega poletja/zgodnje jeseni, odvisno od vremena. Razlog za to omejitev je dejstvo, da je rastlinjak lahka konstrukcija, ki ni zasnovana tako, da prenese močan veter, močan dež ali močno sneženje. Prosimo, preberite varnostne nasvete in izdelek zaščitite pred dežjem, snegom in močnim vetrom. Priporočamo, da če čez zimo ne sadite ničesar, odstranite folijo z okvirja in jo čez zimo hranite v kleti ali skladišču, da podaljšate življenjsko dobo folije.

Kot prodajalec ne odgovarjamo za montažna in druga dela, ki ste jih naročili pri tretji osebi ali jih opravili sami, ker gre za pogodbo med vami in tretjo osebo. Ko namestite rastlinjak, ga morate zavarovati v tleh. Vsi naši rastlinjaki imajo na spodnjem robu odvečno folijo, ki jo zakopljemo v zemljo ali nanjo položimo težke predmete, da jo zaradi varnosti obtežimo.

V vetrovnem vremenu, sneženju ali močnem dežju vam svetujemo, da rastlinjak zaščitite, to je, da v primeru močnega vetra, snega ali močnega dežja čez zimo odstranite folijo. Na splošno svetujemo, da rastlinjak postavite v zavetrje zgradb, dreves in drugega, kar bo rastlinjak zaščitilo pred premočnim in direktnim vetrom.

Ob dežju se lahko na vrhu folije nabere voda, zaradi česar se rastlinjak sesede. Vaša odgovornost je zaščititi streho rastlinjaka pred nabiranjem vode in snega. Prepričajte se, da je folija popolnoma napeta in odstranite morebitno stoječo vodo ali sneg, ki se nabere med dežjem ali snegom.

Ko sneži, se lahko nabere na vrhu rastlinjaka. Moker in debel sneg lahko povzroči podrtje rastlinjaka. Vaša odgovornost je, da odstranite sneg s strehe rastlinjaka in jo zaščitite pred poškodbami. Če živite na območju, kjer pozimi sneži, morate v rastlinjaku namestiti tramove kot dodatno stabilnost ogrodja v teh zimskih mesecih.

Prepričajte se, da je rastlinjak popolnoma suh, preden ga odstranite in zapakirate. To bo zmanjšalo tveganje za nastanek gliv in plesni. Rastlinjaka ne pakirajte ali razpakirajte pri temperaturah pod ničlo. Na ta način lahko poškodujete folijo.

Ne uporabljajte odprtega ognja, varilnih naprav ali drugih virov vžiga, znotraj ali v neposredni bližini rastlinjaka.Pomembno je, da med okvir in folijo položite penasti trak, da zaščitite folijo pred opeklinami ob močni vročini pred soncem. , Oglejte si video kako dodati trak v okvir – Video

Garancija velja samo za običajno uporabo, v skladu s pisnimi navodili v priročniku. Garancija ne pokriva običajne obrabe. Garancija ne krije poškodb, okvar, obrabe, ki so posledica nepravilne uporabe, slabega vzdrževanja, napačne uporabe, neupoštevanja navodil za namestitev ali vremenskih razmer.

Imate pravico do vračila folije ali okvirja v 14 dneh po prejemu, če gre za proizvodno napako, če je folija poškodovana zaradi obrabe ali če niste upoštevali navodil za namestitev ali slabo vzdrževanje, po tem velja vaša garancija prazen, zato morate film in okvir popraviti ali kupiti nov film na lastne stroške. Če ste namestitev ali popravilo naročili pri tretjih osebah, je to stvar med vami in tretjo osebo in ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Pritožbe

Vse reklamacije lahko pošljete le na e-mail info@luckygarden.eu s slikami poškodovanega izdelka in kratkim besedilom o tem kaj se je zgodilo ter originalnim računom, če ste plačevali s kartico, potrebujete kopijo plačila s kartico ali drugo dokazilo o nakup. Pritožbe niso možne po telefonu, WhatsApp-u, facebooku ali na kakršen koli drug način, razen po elektronski pošti info@luckygarden.eu. Če namesto kupca vloži pritožbo druga oseba, mora predložiti skenirano kopijo pooblastila, podpisanega pri notarju.

Izdelek mora biti vrnjen v originalni embalaži v 14 dneh od prevzema, neuporabljen in nepoškodovan (če razlog za reklamacijo ni poškodba izdelka) z originalnim računom, izkaznicami ali drugim dokazilom o nakupu, ki ga je kupec prejel z dostavljenih artiklov.

Artikel mora vrniti sledljivi kurir, vračila pa vedno plača kupec. Pred vračilom obvezno poslikajte škatle, da vidimo, da niso odprte ali kakorkoli poškodovane oziroma da manjkajo kakšni deli. Artikla ni mogoče vrniti, dokler kupec ne obvesti prodajalca. V nasprotnem primeru reklamacije ne bomo sprejeli. Stroški izdelka so povračljivi, če so izpolnjeni vsi pogoji, stroški pošiljanja so nevračljivi, saj so dejanski stroški prodajalca.

Poudarjamo, da je pri artiklih, ki jih vračate, menjate ali oglašujete, obvezno priložiti originalno dokumentacijo, ki ste jo prejeli skupaj z artikli. Artikle morate vrniti v originalni embalaži in ustrezno zaščitene, da preprečite možnost poškodbe izdelka med transportom. V primerih, ko je treba dele ali škatle zamenjati, so naši pogoji, da nam mora stranka najprej vrniti napačno ali poškodovano škatlo ali predmete, preden lahko pošljemo nove izdelke.

Garancija je s strani prodajalca prostovoljna, vendar je pravica do zahtevka zakonita in velja za vse izdelke. Največja razlika med pravico do reklamacije in garancijo je v tem, da ima potrošnik v reklamacijskem roku dokazno breme, da dokaže, da je napaka pristna. Definicija izvirne napake je, da je napaka obstajala že ob dobavi in ​​da nanjo uporabnik ni mogel vplivati ​​in ni posledica na primer obrabe, nepravilne uporabe, malomarnosti ali kakršne koli oblike zunanji vpliv.

Pravica do pritožbe sledi kupcu, ne izdelku. Pritožbo je treba oddati, ko je napaka odkrita in jo oddati čim prej, razumni rok je 14 dni.

Odgovornost za stvarne napake

Prodajalec odgovarja za stvarne napake izdelka v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih (400-422. člen). Prodajalec odgovarja za stvarne napake stvari, ki jih je imel ob prehodu nevarnosti na kupca, ne glede na to, ali je za to vedel. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo po prehodu nevarnosti na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal pred tem. Prodajalec ne odgovarja za manjše stvarne napake.

Prodajalec bo reklamacijo upošteval kot veljavno, če bo po pregledu izdelka ugotovil, da izpolnjuje pogoje za reklamacijo v skladu z Obligacijskim zakonom in Zakonom o varstvu potrošnikov. V tem primeru vam bodo v roku 15 dni od prejema utemeljene reklamacije izdelek zamenjali ali vrnili celoten vplačani znesek. Reklamacija v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih ni veljavna in se ne šteje za stvarno napako, če je izdelek poškodovan zaradi obrabe, ki je posledica nepravilne uporabe, slabega vzdrževanja, zlorabe, sile, neumnosti, neupoštevanja navodil za montažo ali vremenskih razmer oz. podobno, kjer je stranka s svojim ravnanjem malomarno uničila izdelke ali kot stranka niste upoštevali navodil za namestitev ali s slabim vzdrževanjem. V prvih 6 mesecih ne morete zahtevati novega izdelka, v skladu z Obligacijskim zakonom, če se dokaže, da ste s svojim ravnanjem delno ali v celoti uničili izdelek ali da niste vrnili izdelkov, ki so bili od vas zahtevani, ne pošiljajte novega blaga ali delov, dokler v zameno ne prejmemo napačnega. Dokaz je vedno na strani, ki nekaj trdi, pa naj bo to reklamacija izdelka ali spor na sodišču. Pravo EU je vedno nad nacionalnimi zakoni.

Pravica do enostranske odpovedi pogodbe

Samo kupec, ki je sklenil pogodbo na daljavo (internet trgovina ali nakup preko telefona), lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga (72. člen ZZP), v štirinajstih (14) dneh od sklenitve pogodbe, pod pogojem, da prejel potrditev pred tem predhodnim obvestilom. Če stranka s pogodbo na daljavo ni prejela potrdila o predhodnem obvestilu o možnosti enostranske prekinitve pogodbe, je pravica stranke do enostranske prekinitve pogodbe 12 mesecev in 14 dni.

V primeru, da uveljavlja svojo pravico, nosi kupec stroške vračila blaga in ga mora vrniti v 14 dneh (77. člen ZZP). Naročnik nosi tudi stroške morebitnega zmanjšanja vrednosti blaga (77. člen ZZP) (nepakirano blago, izgubljena dokumentacija in deli, poškodbe, uporaba blaga ipd.), razen tistega, kar je bilo potrebno za ugotovitev narava, značilnosti in funkcionalnost.

Če je izdelek vrnjen z napako, večjimi poškodbami ali brez delov in dokumentacije ter le-ta ni dobavljen v naknadnem roku 8 dni, se šteje, da kupec ni izpolnil svoje obveznosti vračila blaga in prodajalec ni dolžan vrniti vplačanih sredstev v celoti, bo pa ocenil slabitev izdelka.